Travertinová kaskáda v Tiché

Travertinová kaskáda v obci Tichá je 120 m dlouhý přírodní útvar, vytvořený vápenitou vodou vyvěrající z pramene v horní části kaskády.
Podloží potůčku vyvýšeného až 120 cm nad okolní terén tvoří travertin s mělkým korytem na vrcholu.
Travertinová kaskáda byla vyhlášena v roce 1988 přírorodní památkou. Kolem travertinové kaskády vede prohlídkový chodník.
 

Video z travertinové kaskády v Tiché

Fotografie travertinové kaskády